Thai
English
 
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน

 

โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
                สิ่งที่ทำให้โลกมันผิดแผกแปลกไปจากเดิม ทั้งภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น เหตุการณ์ประหลาดที่ไม่น่าจะมีวันเกิดขึ้นได้ มันเพราะโลกร้อน หรือเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ลองมาทำความรู้จักกับคำสองคำนี้ดู อ่านต่อ...

สาเหตุของภาวะโลกร้อน
                หากถามว่ารู้สึกถึงความร้อนที่มันเพิ่มขึ้นหรือไม่ แน่นอนทุกคนย่อมรู้สึกว่าอากาศมันร้อนขึ้น และแปลกขึ้นทุกวัน สิ่งเหล่านี้ทุกคนสัมผัสได้ และสาเหตุ ที่มาของความร้อนนี้ล่ะ มันมาจากไหน เกิดขึ้นเพราะอะไร อ่านต่อ...

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
                เมื่อโลกร้อนขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกละลาย น้ำทะเลสูงขึ้น และเข้าท่วมแผ่นดิน ผู้คนจะไม่มีที่อยู่อาศัย ต้องอพยพเพื่อหนีน้ำ คำตอบนี้ทุกคนรู้และคิดว่านี่คือผลกระทบของภาวะโลกร้อน แต่นักวิชาการไม่ได้ตอบเพียงสิ่งนี้เท่านั้น ยังมีอีกหลายผลกระทบที่จะตามมาเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้น อ่านต่อ...

วิธีลดโลกร้อน
                เราจะสามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้หรือไม่ และอะไรจะเป็นหนทางนำไปสู่การแก้ไขที่ยั่งยืน เพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถยืนอยู่บนโลกนี้ได้โดยปราศจากความหวาดระแวง อ่านต่อ...
Green Map


                หากต้องการรายงานการประเมินผลกระทบ หาแนวทางการแก้ไขและมาตรการบรรเทาสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น สามารถเข้าไปหาที่ได้เว็บไซด์ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ  (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)   www.ipcc.ch
               หรือต้องการทราบความร่วมมือของประชาคมโลกในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็สามารดูได้ที่อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)   http://unfccc.int