Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

  ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมแกนนำลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 (20 ก.ย. 59)
view 472 | 29 กันยายน 2016 | 11:41:04 am.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมแกนนำลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 (19 ก.ย. 59)
view 684 | 29 กันยายน 2016 | 10:22:02 am.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมแกนนำลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 (18 ก.ย. 59)
view 690 | 29 กันยายน 2016 | 09:20:05 am.
  ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 (วันที่ 17-18 กันยายน 2559
view 941 | 22 กันยายน 2016 | 12:03:41 pm.
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12
view 1,507 | 3 กันยายน 2016 | 00:25:04 am.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมชี้แจงการดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 (ภาคใต้) วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
view 35 | 17 สิงหาคม 2016 | 15:56:18 pm.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมชี้แจงการดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 (ภาคเหนือ) วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่
view 667 | 17 สิงหาคม 2016 | 13:20:43 pm.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมชี้แจงการดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่น
view 689 | 17 สิงหาคม 2016 | 10:08:11 am.
  ดาวน์โหลดไฟล์การอบรมชี้แจงการดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12
view 1,089 | 4 สิงหาคม 2016 | 17:21:45 pm.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมชี้แจงการดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 (ภาคกลางและตะวันออก) วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมทีเค. พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
view 760 | 4 สิงหาคม 2016 | 10:29:49 am.
  รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน-โรงเรียน เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12
view 1,981 | 13 กรกฎาคม 2016 | 15:03:14 pm.
  เชิญร่วมงานเสวนาปลุกกระแสฉลากสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
view 649 | 12 กรกฎาคม 2016 | 17:32:49 pm.
  ผลการตัดสินกิจกรรมดีเด่น โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11
view 822 | 19 พฤษภาคม 2016 | 10:21:50 am.
  เชิญเข้าร่วมงานเสวนา ความท้าทายการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายภาครัฐ
view 186 | 19 เมษายน 2016 | 09:17:25 am.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11
view 229 | 19 เมษายน 2016 | 08:39:13 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ของโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
view 637 | 18 เมษายน 2016 | 13:10:28 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ของชุมชนบ้านหนองปลาดุก หมู่ 22 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จ.นครพนม ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
view 155 | 18 เมษายน 2016 | 11:25:55 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ของชุมชนนาเวง เทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
view 598 | 18 เมษายน 2016 | 11:08:48 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
view 599 | 18 เมษายน 2016 | 10:51:16 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ของชุมชนบ้านหนองสะแกกวน เทศบาลตำบลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
view 509 | 18 เมษายน 2016 | 10:27:22 am.


back 1 2345678910 ..15  next