Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ของชุมชนอุปลีสาน 6 เทศบาลนครอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
view 269 | 18 เมษายน 2016 | 10:09:49 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
view 23 | 18 เมษายน 2016 | 09:20:33 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
view 284 | 18 เมษายน 2016 | 08:55:42 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ของชุมชนบ้านม่วงชุม เทศบาลตำบลครึ่ง จ.เชียงราย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
view 429 | 18 เมษายน 2016 | 08:40:54 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ของชุมชนบ้านเฮี้ย เทศบาลตำบลศิลาแลง จ.น่าน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
view 417 | 18 เมษายน 2016 | 08:27:36 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
view 483 | 8 เมษายน 2016 | 16:37:18 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ของโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จ.ยะลา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
view 440 | 8 เมษายน 2016 | 16:12:41 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ของชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
view 423 | 8 เมษายน 2016 | 15:42:57 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ของโรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
view 443 | 8 เมษายน 2016 | 15:25:50 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนเขาปรีดี เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 มกราคม 2559
view 422 | 8 เมษายน 2016 | 15:05:51 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่ ในวันที่ 29 มกราคม 2559
view 428 | 8 เมษายน 2016 | 14:45:51 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนมะกรูด เทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ในวันที่ 28 มกราคม 2559
view 424 | 8 เมษายน 2016 | 14:25:17 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จ.ยะลา ในวันที่ 28 มกราคม 2559
view 416 | 8 เมษายน 2016 | 14:18:54 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 27 มกราคม 2559
view 378 | 8 เมษายน 2016 | 13:44:26 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี จ.ปทุมธานี ในวันที่ 26 มกราคม 2559
view 411 | 8 เมษายน 2016 | 11:43:07 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านนาใน เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต ในวันที่ 26 มกราคม 2559
view 384 | 8 เมษายน 2016 | 09:16:32 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านคลองเจริญ หมู่ 5 เทศบาลตำบลบุญทัน จ.หนองบัวลำภู ในวันที่ 25 มกราคม 2559
view 400 | 7 เมษายน 2016 | 16:42:26 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ในวันที่ 25 มกราคม 2559
view 355 | 7 เมษายน 2016 | 16:29:05 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านเขามัน เทศบาลเมืองทับกวาง จ.สระบุรี ในวันที่ 23 มกราคม 2559
view 361 | 7 เมษายน 2016 | 16:13:39 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านหนองสะแกกวน เทศบาลตำบลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 22 มกราคม 2559
view 434 | 7 เมษายน 2016 | 15:57:51 pm.


back 12 345678910 ..15  next