Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 8 มกราคม 2559
view 416 | 29 กุมภาพันธ์ 2016 | 15:01:02 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 มกราคม 2559
view 476 | 29 กุมภาพันธ์ 2016 | 14:42:44 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านม่วงชุม เทศบาลตำบลครึ่ง จ.เชียงราย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558
view 455 | 29 กุมภาพันธ์ 2016 | 14:15:11 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านหลู้ เทศบาลตำบลม่วงยาย จ.เชียงราย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558
view 438 | 13 กุมภาพันธ์ 2016 | 17:35:31 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านเลี้ยว เทศบาลตำบลงิม จ.พะเยา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558
view 555 | 13 กุมภาพันธ์ 2016 | 16:50:53 pm.
  การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
view 8 | 6 กุมภาพันธ์ 2016 | 22:22:31 pm.
  ประกาศผลชุมชนและโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 ครั้งที่ 1
view 876 | 1 กุมภาพันธ์ 2016 | 16:37:42 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านเฮี้ย เทศบาลตำบลศิลาแลง จ.น่าน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558
view 539 | 23 มกราคม 2016 | 16:12:15 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558
view 474 | 23 มกราคม 2016 | 15:15:08 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม จ.หนองบัวลำภู ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558
view 540 | 23 มกราคม 2016 | 14:03:35 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558
view 497 | 13 มกราคม 2016 | 14:42:44 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก จ.กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558
view 498 | 13 มกราคม 2016 | 11:32:55 am.
  ย้อนรอย หนึ่งทศวรรษ ปฏิบัติการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา 2548-2558
view 802 | 14 ตุลาคม 2015 | 13:46:30 pm.
  ภาพบรรยากาศ กิจกรรมศึกษาดูงาน Low Carbon City โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 ครั้งที่ 4 (ภาคกลางและภาคตะวันออก))
view 936 | 14 ตุลาคม 2015 | 11:31:52 am.
  ภาพบรรยากาศ กิจกรรมศึกษาดูงาน Low Carbon City โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 ครั้งที่ 3 (ภาคใต้)
view 598 | 12 ตุลาคม 2015 | 16:30:13 pm.
  ภาพบรรยากาศ กิจกรรมศึกษาดูงาน Low Carbon City โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 ครั้งที่ 2 (ภาคอีสาน)
view 638 | 12 ตุลาคม 2015 | 16:11:36 pm.
  ภาพบรรยากาศ กิจกรรมศึกษาดูงาน Low Carbon City โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ)
view 599 | 12 ตุลาคม 2015 | 14:56:58 pm.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเยาวชนโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 (วันที่สี่ 1-09-58)
view 856 | 4 กันยายน 2015 | 14:44:14 pm.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเยาวชนโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 (วันที่สาม 31-08-58)
view 717 | 4 กันยายน 2015 | 14:37:05 pm.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเยาวชนโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 (วันที่สอง 30-08-58)
view 809 | 4 กันยายน 2015 | 14:31:15 pm.


back 1234 5678910 ..15  next