Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

  ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเยาวชนโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 (วันที่หนึ่ง 29-08-58)
view 778 | 4 กันยายน 2015 | 14:23:46 pm.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมแกนนำลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 (28-29 สิงหาคม 2558) วันที่สอง
view 798 | 2 กันยายน 2015 | 16:21:41 pm.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมแกนนำลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 (28-29 สิงหาคม 2558) วันแรก
view 102 | 2 กันยายน 2015 | 15:46:08 pm.
  ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11
view 874 | 2 กันยายน 2015 | 14:18:01 pm.
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11
view 1,088 | 19 สิงหาคม 2015 | 14:53:03 pm.
  การประกวดหนังสั้น ปี 2558 ภุมรี ขยายเวลาส่งผลงาน ถึง 30 พฤศจิกายน 2558
view 979 | 15 กรกฎาคม 2015 | 19:34:24 pm.
  ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11
view 834 | 13 กรกฎาคม 2015 | 16:22:03 pm.
  ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10
view 922 | 29 มิถุนายน 2015 | 08:32:05 am.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10
view 987 | 8 เมษายน 2015 | 09:43:59 am.
  ผลการตัดสินกิจกรรมดีเด่น โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10
view 35 | 19 มีนาคม 2015 | 10:57:49 am.
  ผลการคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ 5 แห่ง
view 1,166 | 5 มีนาคม 2015 | 09:04:34 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 3 มีนาคม 2558
view 810 | 5 มีนาคม 2015 | 08:31:49 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนศรีชมชื่น หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลนาอ้อ จ.เลย ในวันที่ 2 มีนาคม 2558
view 679 | 4 มีนาคม 2015 | 08:37:15 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 320 เขตหลักสี่ กทม. และชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
view 323 | 2 มีนาคม 2015 | 09:18:12 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านไทยรุ่งเรือง เทศบาลตำบลนางัว จ.อุดรธานี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
view 681 | 27 กุมภาพันธ์ 2015 | 16:43:57 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนควนโดนวิทยา จ.สตูล ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
view 739 | 27 กุมภาพันธ์ 2015 | 10:33:08 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จ.ปัตตานี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
view 735 | 27 กุมภาพันธ์ 2015 | 10:29:08 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านกอม่วง เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
view 668 | 25 กุมภาพันธ์ 2015 | 09:46:34 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
view 345 | 24 กุมภาพันธ์ 2015 | 13:02:56 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนทุ่งออก เทศบาลตำบลปริก และชุมชนร่วมพัฒนาที่ 5 เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จ.สงขลา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
view 647 | 24 กุมภาพันธ์ 2015 | 12:40:13 pm.


back 12345 678910 ..15  next