Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

  ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเยาวชนโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 (วันที่สอง 15-10-56)
view 1,088 | 28 ตุลาคม 2013 | 08:58:34 am.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเยาวชนโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 (วันที่หนึ่ง 14-10-56)
view 946 | 28 ตุลาคม 2013 | 08:37:49 am.
  กิจกรรมการศึกษาดูงาน โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 ครั้งที่ 1
view 1,173 | 7 ตุลาคม 2013 | 10:29:34 am.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมแกนนำลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 (4-5 กันยายน 2556) วันที่สอง
view 984 | 26 กันยายน 2013 | 16:33:41 pm.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมแกนนำลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 (4-5 กันยายน 2556) วันแรก
view 997 | 26 กันยายน 2013 | 16:18:23 pm.
  ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9
view 1,199 | 6 กันยายน 2013 | 13:58:21 pm.
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9
view 1,608 | 19 สิงหาคม 2013 | 11:56:13 am.
  ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8
view 251 | 21 มิถุนายน 2013 | 09:38:00 am.
  โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 เปิดรับสมัครด่วน!!
view 4,324 | 17 มิถุนายน 2013 | 12:51:35 pm.
  สกู๊ปโครงการปฏิบัติการดีอินทร์พัฒนา
view 1,135 | 17 มิถุนายน 2013 | 12:36:24 pm.
  สกู๊ปโครงการ BCC ECO
view 1,101 | 13 มิถุนายน 2013 | 16:08:12 pm.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8
view 1,180 | 9 เมษายน 2013 | 15:18:18 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอมาตยกุล กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี จ.ปทุมธานี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
view 50 | 9 เมษายน 2013 | 10:26:44 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนควนโดนใน เทศบาลตำบลควนโดน จ.สตูล และชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556
view 1,100 | 9 เมษายน 2013 | 10:06:21 am.
  ผลการตัดสินกิจกรรมดีเด่น โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8
view 586 | 14 มีนาคม 2013 | 10:13:16 am.
  ผลการคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ 5 แห่ง
view 1,319 | 6 มีนาคม 2013 | 18:05:20 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
view 1,382 | 28 กุมภาพันธ์ 2013 | 09:22:26 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านสันมะนะ หมู่ 8 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย จ.เชียงราย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
view 37 | 21 กุมภาพันธ์ 2013 | 09:38:58 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านดงอินตา หมู่ 6 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.พะเยา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
view 1,128 | 21 กุมภาพันธ์ 2013 | 09:26:20 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนดีอินทร์พัฒนา เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
view 1,211 | 21 กุมภาพันธ์ 2013 | 09:14:24 am.


back 11112131415 next