Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านโคกมะกอก เทศบาลตำบลอิสาณ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 22 มกราคม 2559
view 377 | 7 เมษายน 2016 | 15:44:51 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา ในวันที่ 21 มกราคม 2559
view 361 | 7 เมษายน 2016 | 14:39:01 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนนาเวง เทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร ในวันที่ 20 มกราคม 2559
view 387 | 7 เมษายน 2016 | 14:18:21 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา จ.สกลนคร ในวันที่ 20 มกราคม 2559
view 426 | 7 เมษายน 2016 | 14:11:31 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม ในวันที่ 19 มกราคม 2559
view 418 | 7 เมษายน 2016 | 13:51:43 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา จ.นครพนม ในวันที่ 19 มกราคม 2559
view 48 | 7 เมษายน 2016 | 13:37:05 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม จ.นครพนม ในวันที่ 18 มกราคม 2559
view 399 | 4 มีนาคม 2016 | 16:50:01 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 22 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จ.นครพนม ในวันที่ 18 มกราคม 2559
view 432 | 4 มีนาคม 2016 | 16:27:37 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ สำนักงานเขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 มกราคม 2559
view 394 | 4 มีนาคม 2016 | 16:12:13 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 15 มกราคม 2559
view 401 | 2 มีนาคม 2016 | 14:12:12 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนอุปลีสาน 6 เทศบาลนครอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 15 มกราคม 2559
view 381 | 2 มีนาคม 2016 | 11:58:13 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนภูมิเหนือ เทศบาลเมืองขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 14 มกราคม 2559
view 389 | 2 มีนาคม 2016 | 11:41:19 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จ.กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 มกราคม 2559
view 415 | 2 มีนาคม 2016 | 11:01:36 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 มกราคม 2559
view 465 | 2 มีนาคม 2016 | 10:43:20 am.
  ประกาศผลชุมชนและโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 ครั้งที่ 2
view 758 | 1 มีนาคม 2016 | 14:44:09 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 13 มกราคม 2559
view 431 | 29 กุมภาพันธ์ 2016 | 16:44:52 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 มกราคม 2559
view 483 | 29 กุมภาพันธ์ 2016 | 16:29:14 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนแสมผู้ หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลปากน้ำประแส จ.ระยอง ในวันที่ 12 มกราคม 2559
view 455 | 29 กุมภาพันธ์ 2016 | 16:09:10 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านดง เทศบาลตำบลอมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 11 มกราคม 2559
view 424 | 29 กุมภาพันธ์ 2016 | 15:47:07 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลไทรโยค จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 8 มกราคม 2559
view 411 | 29 กุมภาพันธ์ 2016 | 15:22:10 pm.


back 123 45678910 ..15  next