Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

  ผลการคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ 5 แห่ง
view 1,104 | 5 มีนาคม 2014 | 14:35:39 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านไชยสถาน เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
view 1,019 | 4 มีนาคม 2014 | 11:17:14 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลุย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
view 59 | 4 มีนาคม 2014 | 11:06:11 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านนาป่าน เทศบาลตำบลปัว จ.น่าน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
view 826 | 4 มีนาคม 2014 | 10:38:58 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านทุ่งศรี เทศบาลตำบลร้องกวาง จ.แพร่ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
view 478 | 4 มีนาคม 2014 | 10:31:31 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
view 973 | 28 กุมภาพันธ์ 2014 | 16:12:22 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ จ.นครพนม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
view 1,225 | 28 กุมภาพันธ์ 2014 | 15:57:01 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนตลาดหัวอิฐ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
view 890 | 28 กุมภาพันธ์ 2014 | 15:45:24 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
view 1,020 | 28 กุมภาพันธ์ 2014 | 15:22:47 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนเรวดีโซน 2 เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
view 1,067 | 28 กุมภาพันธ์ 2014 | 15:06:30 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
view 847 | 27 กุมภาพันธ์ 2014 | 11:09:52 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน และชุมชนบ้านป่าติ้ว เทศบาลตำบลแม่วาง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
view 891 | 27 กุมภาพันธ์ 2014 | 10:54:14 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
view 825 | 27 กุมภาพันธ์ 2014 | 10:22:53 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนลำปางคูน เทศบาลตำบลเขลางค์นคร จ.ลำปาง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
view 448 | 27 กุมภาพันธ์ 2014 | 09:52:29 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
view 1,223 | 22 กุมภาพันธ์ 2014 | 14:53:40 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
view 969 | 21 กุมภาพันธ์ 2014 | 15:24:16 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จ.ตราด ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
view 801 | 21 กุมภาพันธ์ 2014 | 14:51:34 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านนาเกลือมณีรัตน์ เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร และชุมชนบ้านพญาไม้ เทศบาลตำบลหลักเมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
view 818 | 21 กุมภาพันธ์ 2014 | 14:17:21 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
view 858 | 21 กุมภาพันธ์ 2014 | 14:00:33 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนคำศรี หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลศรีธาตุ จ.อุดรธานี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
view 1,046 | 17 กุมภาพันธ์ 2014 | 13:10:40 pm.


back 12345678 910 ..15  next