Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
view 1,084 | 17 กุมภาพันธ์ 2014 | 13:01:56 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านก่อสำราญ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งฝน จ.อุดรธานี และชุมชนบ้านจับไม้ เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ จ.หนองคาย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
view 921 | 17 กุมภาพันธ์ 2014 | 10:39:10 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
view 559 | 11 กุมภาพันธ์ 2014 | 14:56:01 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวชิรานุกูล และโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
view 1,042 | 6 กุมภาพันธ์ 2014 | 13:37:10 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนถนนหักพัฒนา เทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
view 819 | 6 กุมภาพันธ์ 2014 | 11:11:27 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กทม. ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
view 856 | 6 กุมภาพันธ์ 2014 | 10:51:27 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม และโรงเรียนพญาเม็งราย จ.เชียงราย ในวันที่ 30 มกราคม 2557
view 811 | 4 กุมภาพันธ์ 2014 | 12:26:12 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ จ.พะเยา ในวันที่ 29 มกราคม 2557
view 1,034 | 4 กุมภาพันธ์ 2014 | 12:07:52 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนป้อมหก เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 27 มกราคม 2557
view 960 | 28 มกราคม 2014 | 10:26:34 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านตาล เทศบาลตำบลทางพระ จ.อ่างทอง และชุมชนบ้านยางตะทอง เทศบาลตำบลรำมะสัก จ.อ่างทอง ในวันที่ 21 มกราคม 2557
view 407 | 23 มกราคม 2014 | 16:36:14 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบ้านดอนทับช้าง หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 20 มกราคม 2557
view 825 | 23 มกราคม 2014 | 15:50:07 pm.
  รับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการกินข้าวหมดจานดื่มน้ำหมดแก้ว
view 1,046 | 17 มกราคม 2014 | 12:57:20 pm.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 15 มกราคม 2557
view 879 | 16 มกราคม 2014 | 09:46:43 am.
  ภาพบรรยากาศการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนหนองโพวิทยา จ.ราชบุรี ในวันที่ 13 มกราคม 2557
view 996 | 16 มกราคม 2014 | 09:21:03 am.
  กิจกรรมการศึกษาดูงาน โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 ครั้งที่ 4
view 1,071 | 19 พฤศจิกายน 2013 | 15:07:11 pm.
  กิจกรรมการศึกษาดูงาน โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 ครั้งที่ 3
view 949 | 7 พฤศจิกายน 2013 | 16:35:22 pm.
  กิจกรรมการศึกษาดูงาน โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 ครั้งที่ 2
view 2 | 1 พฤศจิกายน 2013 | 14:15:45 pm.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเยาวชนโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 (วันที่ห้า 18-10-56)
view 1,100 | 28 ตุลาคม 2013 | 11:08:59 am.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเยาวชนโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 (วันที่สี่ 17-10-56)
view 1,023 | 28 ตุลาคม 2013 | 10:55:52 am.
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเยาวชนโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 (วันที่สาม 16-10-56)
view 1,062 | 28 ตุลาคม 2013 | 09:13:10 am.


back 123456789 10 ..15  next