Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมชี้แจงการดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่นภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมชี้แจงการดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่น


Post : 17 August 2016 | 10:08:11 am. | view 640