Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมชี้แจงการดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 (ภาคเหนือ) วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมชี้แจงการดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 (ภาคเหนือ)
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Post : 17 August 2016 | 13:20:43 pm. | view 618