Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 (วันที่ 17-18 กันยายน 2559 

Post : 22 September 2016 | 12:03:41 pm. | view 889

 
ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณมานะ ชูขันทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบของที่ระลึกแด่ผู้แทนพระองค์
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องค์มนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี
เยี่ยมชมนิทรรศการ TOYOTA GREEN TOWN