Thai
English
ศูนย์เรียนรู้โลกร้อน


ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง


            ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง เกิดขึ้นจากความตั้งใจของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการเกิดภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังคุกคามโลกอยู่ในขณะนี้

                 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมสานปณิธานความตั้งใจ โดยให้พื้นที่ในการจัดตั้ง “ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง” ขึ้น ณ สวนพฤกษาสิรินธร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน และผู้สนใจสำหรับชาวทุ่งสงและพื้นที่ใกล้เคียง ถือเป็นการส่งผ่านองค์ความรู้ สร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนเพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการดูแลรักษาโลกใบนี้ร่วมกัน

มีอะไรบ้างในชุมทางฯ


ร่วมเรียนรู้สาเหตุการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิโลก ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และแนวทางร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ผ่านลานเรียนรู้ และห้องละร้อนภายในชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง
นอกจากนี้ ชุมทางฯ ยังได้จัดเตรียม “ห้องชมทัศน์” เพื่อเป็นที่รวบรวมหนังสือและหนังสารคดีเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เพื่อการค้นคว้าของผู้สนใจอีกด้วยweb site ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง กดดูแผนที่ชุมทางฯ


ติดต่อชุมทางฯ
“ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง” เปิดทำการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.
หากประสงค์จะพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ
สามารถติดต่อประสานงานได้ที่อีเมล์: tungsong_gwlc@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 075-411088 หรือ 075-420483