Thai
English
ศูนย์เรียนรู้โลกร้อน


อุโมงค์ลดโลกร้อน
                เทศบาลตำบลอุโมงค์ และโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา  ได้ร่วมสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ เรื่องโลกร้อน สำหรับท้องถิ่นและบุคคลทั่วไป โดยมุ่งหวังจะสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติ ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อน ให้ “อุโมงค์ลดโลกร้อน” นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ที่นำบริบทการใช้ชีวิตของชาวอุโมงค์ หยิบยกมานำเสนอ


ร่วมเรียนรู้ไปกับวิถีชีวิตของคนอุโมงค์

ด้วยคนอุโมงค์ มีดีให้ดู

ต้นไม้งามตามท้องถิ่น

รั้วชาวข่อยประโยชน์มากมายแสนวิเศษ

ตู้เย็นตู้อาหารหลังบ้านแม่อุ๊ย

เจ้าหนูรถถีบ ปั่นสู้โลกร้อน

                ติดตามปฏิบัติการ “สู้” โลกร้อนของชาวอุโมงค์ ไปกับโอ้งโม่งแมน และผองเพื่อน ได้ ณ อุโมงค์ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


เรียนรู้เรื่องโลกร้อน และวิถีของชาวอุโมงค์ได้ใน ๑๒ ฐานปฏิบัติการสู้โลกร้อน

                จากจุดรวมพลอุโมงค์กลางลูกโลก ร่วมรู้พิกัดเรา และพิกัดโลก สู่อุโมงค์ย้อนคิด ย้อนมองวิวัฒนาการของเทคโนโลยี จนถึงบ้านเรา ตัวเราที่ทำโลกร้อน และ เรียนรู้มหัศจรรย์ของธรรมชาติที่จะช่วยเยียวยาโลกได้ กับ ๑๒ ฐานปฏิบัติการสู้โลกร้อน


กดดูแผนที่อุโมงค์ฯ  ภาพกิจกรรม


ติดต่ออุโมงค์ลดโลกร้อน

กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุโมงค์ 234 ม.5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 053-983234 ต่อ 114